Byggavdelning

Sokel murning. 

Omdöme av platsledare Benjamin skriven i ALSA Bygg Projekt profil på Bra Byggare webbsida. Detta är en länk till denna recension. 

Byggande av komplementbyggnad istället garage.

Övreplan tillbyggnad

Nyproduktion. Parhus 

Tillbyggnad till befintlig hus.