Byggavdelning

Sokel murning.

Byggande av komplementbyggnad istället garage.

Övreplan tillbyggnad

Nyproduktion. Parhus

Tillbyggnad till befintlig hus.